انجمن علمی صنعت نفت و گاز

درباره انجمن

انجمن علمی صنعت نفت و گاز دانشگاه محقق اردبیلی در پانزدهم آذرماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه با رویکرد مهارت آموزی ، آشنایی با صنعت نفت و گاز و فعالیت خودجوش دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی ، با نظر مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی،«اقای دکتر بهروز میرزایی» و مشورت مسئولین و اساتید گروه ، فعالیت خود را از سر گرفت . اعضای انجمن متشکل از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی شیمی می باشد که با همراهی« دکتر فهیمه حوری آباد صبور» به عنوان استاد مشاور انجمن ، در راستای پیشبرد اهداف خود قدم برمی‌دارد . از...